Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Η Ευχή του Ιησού

Παράκληση - Καβαρνός

Παράκληση1

περισσότερα

Αγνή Παρθένε - Καβαρνός

Την ωραιότητα της παρθενίας σου

Τις Θεός